Aanwijzingen voor je schrift.

  • Bij het noteren van je eigen vertaling in je schrift schrijf je alle zinnen achter elkaar door. In het Latijn werken we nauwelijks met alinea's. Na elke beschreven regel in je schrift, sla je een regel over.

  • Je kunt het beste je eigen vertaling aan de rechterkant van je schrift schrijven en links ruimte laten voor aantekeningen.

  • Neem de titel over.

  • Je corrigeert met een duidelijk andere kleur.

Regelnummers bij een vertaling.

Griekse en Latijnse teksten worden van oudsher voorzien van regelnummers om zo het praten erover te vergemakkelijken. I.p.v. het voorlezen van een hele zin, kun je nu gemakkelijk verwijzen naar een bepaald woord in een bepaalde regel. Bij het vertalen van een tekst in het Nederlands kun je deze regelnummer niet zomaar overnemen. Het zijn immers de regels in de Latijnse tekst die genummerd zijn en niet de Latijnse zinnen.

Je kunt nu kiezen voor drie opties.

A Je neemt de regelnummers helemaal niet over. Altijd goed, maakt het terugzoeken van je vertaling wat moeilijker.

B Je neemt alleen regel 1, 5, 10 over (voor zover mogelijk). Je moet nu af en toe zelf nadenken, maar je kunt je vertaling makkelijker terugvinden.

C Je neemt alle regelnummers over (voor zover mogelijk). Je moet nu steeds nadenken en kunt bijna elke zin terugvinden.

Bij elke optie schrijf je de regelnummers in je vertaling en niet in de kantlijn. Je kunt er een rondje omheen zetten voor de duidelijkheid. Het is niet zinnig om het regelnummer midden in een zin te zetten. Daarom schrijf je het regelnummer altijd voor de hoofdletter van de nieuwe zin die in die regel begint. Als er geen nieuwe zin begint, maar er staat wel een dubbele punt, puntkomma, voegwoord of betrekkelijk voornaamwoord, dan kun je het regelnummer daar zetten. Als ook dat er niet is, kun je het regelnummer niet overnemen.

In Disco gaat het tot en met les 8.A eigenlijk vanzelf. Daarna moet je zelf gaan nadenken.

Voorbeeld van optie C m.b.v. 8.B

Tekst 8.B De Grieken nemen Troje in

Nox erat. Troiani dormiebant. Aeneas quoque dormiebat.
Ecce in somno Hector1 frater ei apparet et dicit:
‘Tu, Aenea2, fuge! Hostis habet muros!
Armis Troiam servare non iam poteris3! Fuge et Penates Troiae4
5 serva et auxilio deorum5 novam6 Troiam conde.’
Aeneas statim experrectus7 est7. Cito e lecto surrexit et foras8 iit.
Ibi spectaculum9 dirum9 vidit: ubique Graeci Troianis
instabant telis et gladiis: Troiani per vias currebant,
feminae clamabant, liberi lacrimabant: it clamor caelo10.
10 Aeneas arma cepit et per turbam ad regiam cucurrit.
Ibi Priamus rex et uxor et filiae pavidae11 in12 ara12 sedebant.
Unus13 ex13 filiis13 ad aram fugere temptabat, sed frustra:
ante oculos parentum14 Graeci eum gladiis necaverunt.
Aeneas horruit, ut vidit. Deis parere et e Troia fugere statuit.

Vertaling (na de kantlijn)

(1) Het was nacht. De Trojanen sliepen. Ook Aeneas sliep. (2) Kijk, in een droom verschijnt hem zijn broer Hector en zegt: (3) 'Jij, Aeneas, vlucht! De vijand heeft de muren! (4) Jij zult Troje niet meer met wapens kunnen redden! Vlucht en red de Penaten van Troje (5) en sticht met hulp van de goden een nieuw Troje.' (6) Aeneas werd meteen wakker. Snel stond hij op uit zijn bed en ging naar buiten. (7) Daar zag hij een verschrikkelijk schouwspel: overal zaten Grieken Trojanen met speren en zwaarden achterna: (8) Trojanen renden door de straten, vrouwen schreeuwden, kinderen huilden: (9) het geschreeuw ging naar de hemel. (10) Daar zaten koning Priamus en zijn vrouw en zijn bange dochters bij een altaar. (12) Een van zijn zonen probeerde naar het altaar te vluchten, maar tevergeefs: (13) voor de ogen van zijn ouders hebben de Grieken hem met hun zwaarden gedood. (14) Aeneas huiverde, zodra hij dit zag. Hij besloot de goden te gehoorzamen en uit Troje te vluchten.

Desgewenst kunt je alle regelnummers weglaten (optie A) of alle nummers behalve 1, 5, 10 etc (optie B).