enquête

Algemeen

1 In je digitale schrift (DigiS) steeds het laatste bovenaan.
2 Je kunt zelf werken volgens je eigen planning of de les volgen.
3 Vooraan in de klas is meedoen, achterin is eigen planning.
4 Nakijken als je volgens eigen planning werkt via Nearpod.
5 In je DigiS staan in elk geval de foto’s van de drillster.

Werkwijzer Proloog en les 11

Vooraf
  • o herhalen/leren les 2,3,4,6,7,8,9 woorden

Proloog
  • o lz TB p46-47
  • o mk HB p44 opdracht 1 t/m 4

Les 11
  • o lz TB p48
  • o mk HB opdracht 6
  • o vt tekst 11
  • o mk HB p45-46 opdracht 7,8,9,10,11,12
  • o mk HB p124-131 ΕΡΓΑ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Voor dit programma heb je vier lessen de tijd. Dus tot en met maandag 3-10. Dan moet alles gedaan, nagekeken en geleerd zijn.

Stof SO 7 oktober

basiswoorden les 2 t/m 9 HB p165-166
grammatica thema 1 HB p99-100
grammatica thema 2 HB p120-121
alfabet proporties en juiste vorm

vorm
- Nederlandse opdrachten staan in Griekse letters genoteerd
- schrijfoefening
- losse woorden vertalen
- rijtjes invullen o.b.v. 1 voorbeeld vorm
- vragen over de grammaticafeiten beantwoorden (bv. wat is een spiritus asper)
- losse zinnetjes vertalen en ontleden, woorden benoemen